Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
47.029 $
▼ -1.97%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1.491 $
▼ -3.78%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
1,42 $
▲ 16.12%
Tỷ giá Tether USDT बांधने की रस्सी
1,00 $
▲ 0.04%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
226,53 $
▼ -3.99%
Tỷ giá Polkadot DOT पोल्का डॉट
34,66 $
▲ 5.05%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,446094 $
▼ -0.01%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
175,00 $
▼ -2.20%
Tỷ giá Chainlink LINK चेन लिंक
26,45 $
▼ -1.47%
Tỷ giá Stellar XLM तारकीय
0,451149 $
▲ 12.84%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
493,59 $
▼ -2.06%
Tỷ giá USD Coin USDC USD सिक्का
0,999891 $
▼ -0.01%
Tỷ giá Uniswap UNI Uniswap
23,43 $
▼ -3.91%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0,050377 $
▼ -3.18%
Tỷ giá Wrapped Bitcoin WBTC WBTC
46.932 $
▼ -2.04%
  1. Home iconआप यहाँ हैं:
  2. मुखपृष्ठ
  3. व्यापार मंच
  4. Overview chart of total trading volume in the past 7 days

Overview chart of total trading volume in the past 7 days

1 दिन 1 सप्ताह