Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
21,438 $
▲ 3.06%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1,239 $
▲ 9.06%
Tỷ giá Tether USDT Tether
0.999342 $
▲ 0%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1.00 $
▲ 0.42%
Tỷ giá BNB BNB BNB
242.06 $
▲ 6.22%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0.370554 $
▲ 11.43%
Tỷ giá Binance USD BUSD BUSD
1.00 $
▲ 0.33%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0.507172 $
▲ 6.53%
Tỷ giá Solana SOL Solana
42.45 $
▲ 13.18%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
8.25 $
▲ 7.18%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0.068206 $
▲ 6.7%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB Shiba Inu
0.000011 $
▲ 9.57%
Tỷ giá Dai DAI Dai
1.00 $
▼ -0.08%
Tỷ giá TRON TRX TRON
0.066690 $
▲ 5.49%
Tỷ giá Avalanche AVAX Avalanche
20.79 $
▲ 14.74%
  1. Home iconआप यहाँ हैं:
  2. मुखपृष्ठ
  3. बाजारों
  4. Overview chart of total trading volume in the past 7 days

Overview chart of total trading volume in the past 7 days

1 दिन 1 सप्ताह