Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
23,032 $
▲ 0.15%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1,580 $
▼ -0.02%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1.00 $
▼ -0.00%
Tỷ giá BNB BNB BNB
306.65 $
▲ 0.81%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1.00 $
▲ 0.02%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0.409554 $
▲ 0.52%
Tỷ giá Binance USD BUSD BUSD
1.00 $
▲ 0.03%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0.383860 $
▲ 1.30%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0.088585 $
▲ 3.21%
Tỷ giá Polygon MATIC Polygon
1.14 $
▼ -0.13%
Tỷ giá Solana SOL Solana
24.13 $
▲ 1.00%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
6.45 $
▲ 0.38%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB Shiba Inu
0.000012 $
▲ 2.82%
Tỷ giá Avalanche AVAX Avalanche
20.59 $
▲ 13.97%
Tỷ giá Litecoin LTC Litecoin
88.03 $
▲ 0.53%
  1. Home iconआप यहाँ हैं:
  2. मुखपृष्ठ
  3. बाजारों
  4. Overview chart of total trading volume in the past 7 days

Overview chart of total trading volume in the past 7 days

1 दिन 1 सप्ताह