Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
26,246 $
▼ -0.14%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
1,593 $
▲ 0.27%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
0.999489 $
▼ -0.04%
Tỷ giá BNB BNB BNB
212.93 $
▲ 0.51%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0.497631 $
▼ -0.45%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1.00 $
▼ -0.00%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1.00 $
▲ 0.01%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0.244878 $
▼ -0.34%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0.060613 $
▼ -0.47%
Tỷ giá Solana SOL Solana
18.97 $
▼ -1.89%
Tỷ giá TRON TRX TRON
0.084882 $
▲ 0.25%
Tỷ giá Toncoin TON Toncoin
2.11 $
▼ -2.32%
Tỷ giá Dai DAI Dai
0.999794 $
▲ 0.03%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
4.00 $
▼ -1.05%
Tỷ giá Polygon MATIC Polygon
0.509403 $
▼ -2.11%
  1. Home iconआप यहाँ हैं:
  2. मुखपृष्ठ
  3. सभी cryptocurrencies
  4. Buy Zano
  5. Zano Price, ZANO Price Index Today

Zano Price, ZANO Price Index, ZANO/USD, ZANO/EUR

Zano is a mineable cryptocurrency and has the #689 market cap in the cryptocurrency market.

और अधिक पढ़ें: What is Zano

Zano Symbol Icon Zano
वर्ग: हाइब्रिड पाउ पॉस, Medium Of Exchange, Atomic Swaps, DeFi, Privacy,
चिह्न: ZANO
1 ZANO = 1,01 USD (0.18%)
1 ZANO: ≈ 1 EUR
मार्केटकैप:11.992.318 USD
आयतन (24h):10.085 USD
परिसंचारी आपूर्ति:11.883.905 ZANO
कुल आपूर्ति:13.913.405 ZANO
परिवर्तन (1h):0.06%
परिवर्तन (24h):0.18%
परिवर्तन (1 सप्ताह):0.72%
मार्केटकैप रैंक:689 / 9275

Convert Zano (ZANO) to EUR

Convert EUR to Zano (ZANO)

इस cryptocurrency को दूसरों में कनवर्ट करें

ZANO/USD चार्ट

चार्ट देखें

कुल एक्सचेंजों:4

#बाजारोंजोड़े
1

CoinEx

ZANO-USDT
2

STEX

ZANO-BTC
3

QTrade

ZANO-BTC
4

TradeOgre

ZANO-BTC

Survay

voteIn your opinion,Zano (ZANO) is scam or legit?परिणाम देखें