Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
64,097 $
▼ -0.27%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
3,476 $
▼ -0.40%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
0.999282 $
▼ -0.03%
Tỷ giá BNB BNB BNB
584.93 $
▼ -0.39%
Tỷ giá Solana SOL Solana
131.37 $
▼ -2.25%
Tỷ giá USDC USDC USDC
0.999888 $
▼ -0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0.481908 $
▼ -1.15%
Tỷ giá Toncoin TON Toncoin
7.71 $
▲ 6.25%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0.123282 $
▼ -0.77%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0.385848 $
▲ 0.05%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB Shiba Inu
0.000018 $
▼ -2.39%
Tỷ giá TRON TRX TRON
0.119533 $
▼ -0.02%
Tỷ giá Avalanche AVAX Avalanche
25.16 $
▼ -2.50%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
5.68 $
▼ -1.19%
Tỷ giá Chainlink LINK Chainlink
13.39 $
▼ -1.63%
  1. Home iconआप यहाँ हैं:
  2. मुखपृष्ठ
  3. सभी cryptocurrencies
  4. Buy Zano
  5. Zano Price, ZANO Price Index Today

Zano Price, ZANO Price Index, ZANO/USD, ZANO/EUR

Zano is a mineable cryptocurrency and has the #691 market cap in the cryptocurrency market.

और अधिक पढ़ें: What is Zano

Zano Symbol Icon Zano
वर्ग: हाइब्रिड पाउ पॉस, Medium Of Exchange, Atomic Swaps, DeFi, Privacy, Layer 1,
चिह्न: ZANO
1 ZANO = 2,40 USD (1.22%)
1 ZANO: ≈ 2 EUR
मार्केटकैप:29.398.661 USD
आयतन (24h):68.452 USD
परिसंचारी आपूर्ति:12.272.560 ZANO
कुल आपूर्ति:14.302.060 ZANO
परिवर्तन (1h):0.37%
परिवर्तन (24h):1.22%
परिवर्तन (1 सप्ताह):4.81%
मार्केटकैप रैंक:691 / 11066

Convert Zano (ZANO) to EUR

Convert EUR to Zano (ZANO)

इस cryptocurrency को दूसरों में कनवर्ट करें

ZANO/USD चार्ट

चार्ट देखें

कुल एक्सचेंजों:6

#बाजारोंजोड़े
1

Verse

USDT-ZANO
2

MEXC

ZANO-USDT
3

CoinEx

ZANO-USDT
4

STEX

ZANO-BTC
5

QTrade

ZANO-BTC
6

TradeOgre

ZANO-BTC

Survay

voteIn your opinion,Zano (ZANO) is scam or legit?परिणाम देखें